Razvoj izdelkov

Specializirani smo za razvoj izdelkov na področju avtomobilske industrije. Imamo dolgoletne izkušnje z razvojem izdelkov po zahtevah OEM-ov in TIER1 dobaviteljev.

Razvijamo mehanske dele in sklope iz različnih materialov (aluminij, jeklo, aluminijeve in jeklene pločevine, plastične mase…). Sami lahko poskrbimo za večino aktivnosti razvojnega projekta: komunikacijo, 3D modeliranje in računalniške simulacije, izdelavo risb in izdelavo ter preizkušanje prototipov.

Ukvarjamo se tudi z razvojem izdelkov, orodij in naprav iz drugih branž industrije.

Loading...

Razvoj izdelkov

Specializirani smo za razvoj izdelkov na področju avtomobilske industrije. Imamo dolgoletne izkušnje z razvojem izdelkov po zahtevah OEM-ov in TIER1 dobaviteljev.

Razvijamo mehanske dele in sklope iz različnih materialov (aluminij, jeklo, aluminijeve in jeklene pločevine, plastične mase…). Sami lahko poskrbimo za večino aktivnosti razvojnega projekta: komunikacijo, 3D modeliranje in računalniške simulacije, izdelavo risb in izdelavo ter preizkušanje prototipov.

Ukvarjamo se tudi z razvojem izdelkov, orodij in naprav iz drugih branž industrije.

Loading...
Engineering - Cafuta engineering, sheet metal forming simulation

Optimizacija stroškov izdelave izdelkov

Med procesom inženiringa dodane vrednosti pregledamo nov ali obstoječi izdelek in poiščemo način za zmanjšanje stroškov in izboljšanje funkcionalnosti. Tako lahko izdelku povečamo dodano vrednost. Naš cilj je dosežen, ko izdelek definiramo na način, ki omogoča postavitev proizvodnje z najučinkovitejšo izrabo energije, materiala in drugih sredstev in ob tem zagotovimo vse funkcionalnosti izdelka na enaki ali višji ravni.

Razvili ali izboljšali smo že veliko izdelkov, od preprostega nosilca do kompleksnega sestava električnega motorja. Pogosto lahko že manjše spremembe definicije izdelka pomembno vplivajo na povečanje vrednosti. V nekaterih primerih pa je potrebna drastična sprememba definicije izdelka in proizvodne tehnologije, da lahko dosežemo najboljše razmerje med funkcionalnostjo in stroški izdelave – najvišjo dodano vrednost.

Optimizacija stroškov izdelave izdelkov

Med procesom inženiringa dodane vrednosti pregledamo nov ali obstoječi izdelek in poiščemo način za zmanjšanje stroškov in izboljšanje funkcionalnosti. Tako lahko izdelku povečamo dodano vrednost. Naš cilj je dosežen, ko izdelek definiramo na način, ki omogoča postavitev proizvodnje z najučinkovitejšo izrabo energije, materiala in drugih sredstev in ob tem zagotovimo vse funkcionalnosti izdelka na enaki ali višji ravni.

Razvili ali izboljšali smo že veliko izdelkov, od preprostega nosilca do kompleksnega sestava električnega motorja. Pogosto lahko že manjše spremembe definicije izdelka pomembno vplivajo na povečanje vrednosti. V nekaterih primerih pa je potrebna drastična sprememba definicije izdelka in proizvodne tehnologije, da lahko dosežemo najboljše razmerje med funkcionalnostjo in stroški izdelave – najvišjo dodano vrednost.

Engineering - Cafuta engineering, sheet metal forming simulation

Optimizacija mase izdelkov

Optimizacija mase izdelka je ključni pojem v vsakem razvoju izdelka. Imamo dolgoletne izkušnje z oblikovanjem izdelkov, katerih oblike izhajajo iz različnih tehnologij in iz različnih materialov. Pri optimizaciji mase izdelkov pogosto uporabimo sodobna orodja, kot sta topološka optimizacija in parametrična optimizacija.

Za optimizacijo, ob podpori računalniških simulacij, uporabljamo doma razvite programe, po potrebi pa tudi komercialne programe.

Optimizacija mase izdelkov

Optimizacija mase izdelka je ključni pojem v vsakem razvoju izdelka. Imamo dolgoletne izkušnje z oblikovanjem izdelkov, katerih oblike izhajajo iz različnih tehnologij in iz različnih materialov. Pri optimizaciji mase izdelkov pogosto uporabimo sodobna orodja, kot sta topološka optimizacija in parametrična optimizacija.

Za optimizacijo, ob podpori računalniških simulacij, uporabljamo doma razvite programe, po potrebi pa tudi komercialne programe.

Loading...

Optimizacija proizvodnih procesov

Z naprednimi računalniškimi simulacijami izvajamo optimizacijo različnih proizvodnih procesov (preoblikovanje pločevine, masivno preoblikovanje, brizganje plastičnih mas, sintranje). Optimizacijo največkrat izvajamo v primeru težav v proizvodnji, ko se med izdelavo na izdelku pojavljajo nesprejemljive napake – razpoke, neustrezne dimenzije in posledično visok odstotek izmeta. Proces optimizacije proizvodnega procesa poteka v naslednjih korakih:

  • analiza težav in posnetek stanja;
  • računalniška simulacija proizvodnega procesa in identifikacija ključnih razlogov za težave;
  • predlog sprememb in računalniška simulacija izboljšanega stanja;
  • preizkus v praksi.

Optimizacija proizvodnih procesov

Z naprednimi računalniškimi simulacijami izvajamo optimizacijo različnih proizvodnih procesov (preoblikovanje pločevine, masivno preoblikovanje, brizganje plastičnih mas, sintranje). Optimizacijo največkrat izvajamo v primeru težav v proizvodnji, ko se med izdelavo na izdelku pojavljajo nesprejemljive napake – razpoke, neustrezne dimenzije in posledično visok odstotek izmeta. Proces optimizacije proizvodnega procesa poteka v naslednjih korakih:

  • analiza težav in posnetek stanja;
  • računalniška simulacija proizvodnega procesa in identifikacija ključnih razlogov za težave;
  • predlog sprememb in računalniška simulacija izboljšanega stanja;
  • preizkus v praksi.
Loading...

Naši kupci in partnerji

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o projektu