Strukturne simulacije

Simulacija funkcije izdelka je časovno in stroškovno najbolj učinkovit način validacije izdelka v zgodnjih razvojnih fazah. Omogoča nam natančen vpogled v delovanje izdelka in odkrivanje morebitnih konstrukcijskih pomanjkljivosti še preden imamo na voljo prototipne izdelke, in naprave za preizkuse teh izdelkov.
Z izvajanjem simulacij po standardih avtomobilske industrije imamo več kot 10 let izkušenj in izvedenih preko 300 različnih simulacij različnih tipov in zahtevnosti:

 • nelinearne mehanske simulacije delovanja sklopov z upoštevanjem kontaktov (pedalni sklopi, nosilci dodatne opreme, ročne zavore, vztrajniki, vzmetenje vozil…)
 • simulacije trkov in porušitev izdelkov
 • toplotne in termo-mehanske analize (zavorni diski, bobni, vztrajniki…)
 • analiza življenjske dobe
 • analiza lastne dimnike izdelkov
 • analiza polimernih izdelkov z upoštevanjem usmerjenosti vlaken
 • analiza elastomerov.

Strukturne simulacije izvajamo v programskem paketu Abaqus, ki je eden najbolj priznanih programov za izvajanje simulacij zasnovanih na metodi končnih elementov.

Loading...

Strukturne simulacije

Simulacija funkcije izdelka je časovno in stroškovno najbolj učinkovit način validacije izdelka v zgodnjih razvojnih fazah. Omogoča nam natančen vpogled v delovanje izdelka in odkrivanje morebitnih konstrukcijskih pomanjkljivosti še preden imamo na voljo prototipne izdelke, in naprave za preizkuse teh izdelkov.
Z izvajanjem simulacij po standardih avtomobilske industrije imamo več kot 10 let izkušenj in izvedenih preko 300 različnih simulacij različnih tipov in zahtevnosti:

 • nelinearne mehanske simulacije delovanja sklopov z upoštevanjem kontaktov (pedalni sklopi, nosilci dodatne opreme, ročne zavore, vztrajniki, vzmetenje vozil…)
 • simulacije trkov in porušitev izdelkov
 • toplotne in termo-mehanske analize (zavorni diski, bobni, vztrajniki…)
 • analiza življenjske dobe
 • analiza lastne dimnike izdelkov
 • analiza polimernih izdelkov z upoštevanjem usmerjenosti vlaken
 • analiza elastomerov.

Strukturne simulacije izvajamo v programskem paketu Abaqus, ki je eden najbolj priznanih programov za izvajanje simulacij zasnovanih na metodi končnih elementov.

Loading...
Loading...

Simulacije preoblikovanja pločevine

Simulacije preoblikovanja pločevine izvajamo v programskem paketu Abaqus, ki omogoča natančen popis kontaktnih razmer v preoblikovalnem orodju (upoštevanje selektivnega mazanja, folije…) in širok izbor konstitutivnih modelov za popis materiala (upoštevanje anizotropije, degradacije elastičnega modula, FLD, drugi mehanizmi trganja materiala…)

Veliko pozornosti namenimo natančnemu popisu materiala, saj je to ključen korak za dobro ujemanje rezultatov simulacije s preizkusi. Po dogovoru z naročnikom poskrbimo tudi za preizkus materiala in izdelavo preizkušancev.

Naročnik lahko posreduje 3D model funkcionalnih površin orodja ali pa samo 3D geometrijo končnega izdelka – v tem primeru poskrbimo za določitev korakov preoblikovanja in pripravo funkcionalne površine orodja mi!

Simulacije preoblikovanja pločevine

Simulacije preoblikovanja pločevine izvajamo v programskem paketu Abaqus, ki omogoča natančen popis kontaktnih razmer v preoblikovalnem orodju (upoštevanje selektivnega mazanja, folije…) in širok izbor konstitutivnih modelov za popis materiala (upoštevanje anizotropije, degradacije elastičnega modula, FLD, drugi mehanizmi trganja materiala…)

Veliko pozornosti namenimo natančnemu popisu materiala, saj je to ključen korak za dobro ujemanje rezultatov simulacije s preizkusi. Po dogovoru z naročnikom poskrbimo tudi za preizkus materiala in izdelavo preizkušancev.

Naročnik lahko posreduje 3D model funkcionalnih površin orodja ali pa samo 3D geometrijo končnega izdelka – v tem primeru poskrbimo za določitev korakov preoblikovanja in pripravo funkcionalne površine orodja mi!

Loading...

Simulacije brizganja plastičnih mas

Simulacije brizganja plastičnih mas izvajamo v programskem paketu Moldex, ki omogoča natančen popis kontaktnih razmer v orodju in širok izbor modelov za popis materiala in materialnih podatkov.

Veliko pozornosti namenimo natančnemu popisu materiala, saj je to ključen korak za dobro ujemanje rezultatov simulacije s preizkusi. Po dogovoru z naročnikom poskrbimo tudi za preizkus materiala.

Naročnik lahko posreduje 3D model končnega izdelka in 3D model gravur s hladilnimi kanali ali pa le 3D model končnega izdelka – v tem primeru poskrbimo za določitev pozicije dolivkov in hladilnih kanalov mi!

Simulacije brizganja plastičnih mas

Simulacije brizganja plastičnih mas izvajamo v programskem paketu Moldex, ki omogoča natančen popis kontaktnih razmer v orodju in širok izbor modelov za popis materiala in materialnih podatkov.

Veliko pozornosti namenimo natančnemu popisu materiala, saj je to ključen korak za dobro ujemanje rezultatov simulacije s preizkusi. Po dogovoru z naročnikom poskrbimo tudi za preizkus materiala.

Naročnik lahko posreduje 3D model končnega izdelka in 3D model gravur s hladilnimi kanali ali pa le 3D model končnega izdelka – v tem primeru poskrbimo za določitev pozicije dolivkov in hladilnih kanalov mi!

Loading...

CFD simulacije

CFD simulacije izvajamo v odprtokodnem programskem paketu OpenFoam. Izvajamo izračune zračnega upora in analize naravne in prisilne konvekcije (elektronske komponente, zavorni diski…)

CFD simulacije

CFD simulacije izvajamo v odprtokodnem programskem paketu OpenFoam. Izvajamo izračune zračnega upora in analize naravne in prisilne konvekcije (elektronske komponente, zavorni diski…)

Loading...

Naši kupci in partnerji

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o projektu